รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา สอบถามเพิ่มเติม กองบริหารงานบุคคล 02-287-9600 ต่อ 2116, 7030

รายละเอียด