ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 15 พฤศจิกายน 2560 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  สอบถามเพิ่มเติม กองบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 02-287-9600 ต่อ 2116, 7030

รายละเอียดเพิ่มเติม