ประกาศผลการคัดเลือกบัณฑิตเพื่อเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตน

ประกาศผลการคัดเลือกบัณฑิตเพื่อเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

ประกาศ