กำหนดจัดพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๐

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดจัดพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดวังตะเคียนทอง หมู่ 5 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 (ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน ๑๒)

ด้วยวัดวังตะเคียนทอง ที่ตั้ง หมู่ 5 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งวัด ในปีพุทธศักราช 2557 โดยปัจจุบันมีพระครูสุนทรพัชรสาร เป็นเจ้าอาวาส เนื่องจากทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถ เพื่อทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างบางส่วนแล้ว แต่ยังขาดโครงหลังคา ผนัง ดังนั้นเพื่อให้การก่อสร้างพระอุโบสถสำเร็จลุล่วงและสามารถใช้ประโยชน์กับชุมชนได้โดยเร็ว จึงขอบอกบุญมายังท่านผู้ใจบุญ โดยการรวบรวมปัจจัยจัดพิธีทอดกฐินในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนในการสร้างพระอุโบสถให้แล้วเสร็จต่อไป
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดโอกาสให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้มีส่วนร่วมในมหากุศลครั้งนี้ โดยการร่วมทำบุญบริจาค โต๊ะและเก้าอี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

  • โต๊ะพับอเนกประสงค์ รุ่น TF  ขนาด  75x 150 CM. หน้าบุโฟเมก้าสีขาว  ขาเหล็กพับได้ ชุบโครเมียม ราคาโต๊ะละ  1,250  บาท

 

  • เก้าอี้จัดเลี้ยง รุ่น  DT-141  เบาะและพนังพิง หุ้มหนังเทียมสีน้ำเงิน  โครงขาเหล็กชุบโครเมียม ราคาตัวละ  450  บาท

 

ติดต่อขอร่วมทำบุญโต๊ะและเก้าอี้ได้ที่ คุณนงค์ลักษณ์ (พี่น้ำ) กองพัฒนานักศึกษา โทร.089 109 6574 หรือเบอร์ติดต่อภายใน 7602

ด้วยอานุภาพแห่งผลบุญกุศลนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละปฏิภาณธนสารสมบัติ ทุกท่านเทอญ


กำหนดการทอดกฐิน ประจำปีการศึกษา 2560
เพื่อสมทบทุนจัดสร้างพระอุโบสถ
ณ  วัดวังตะเคียนทอง
วันอาทิตย์ที่  29  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 (ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน ๑๒)

  •     เวลา  04.00 น.       รถออกจากหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
  •     เวลา  09.00 น.        ฟังบรรยายธรรม
  •     เวลา  09.30 น.        ทำพิธีทอดกฐิน
  •     เวลา  10.30 น.       ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมรับประทานอาหาร
  •     เวลา  12.00 น.        เดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ