เปิดรับสมัครผู้สนใจเปิดประมูลพื้นที่บางส่วนของอาคาร 23 (อาคารปฏิบัติการช่างพิมพ์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้สนใจเปิดประมูลพื้นที่บางส่วนของอาคาร 23 (อาคารปฏิบัติการช่างพิมพ์) เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสินทรัพย์ โทร 02 287 9600 ต่อ 2182

 ประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจเปิดประมูลพื้นที่บางส่วนของอาคาร 23 (อาคารปฏิบัติการช่างพิมพ์)