ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 39 อัตรา เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 17 – 25 สิงหาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานบุคคล โทร.02287 9600 ต่อ 2116, 2117

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สมัครคัดเลือกบุคคล