รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารประจำโรงอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ ร้านค้าที่ ๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสินทรัพย์ โทร 02-287 9600 ต่อ 2182

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ (click)