ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้จัดการหอพัก

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้จัดการหอพัก จำนวน 1 อัตราประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้จัดการหอพัก จำนวน 1 อัตรา เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 7 ชั้น 1

ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ (click)