รับสมัครคัดเลือกผู้บริหารจัดการจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้บริหารจัดการจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ประจำซุ้มเครื่องดื่มพื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ และเรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายอาหารและหลักเกณฑ์การปฏิบัติของผู้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหารโรงอาหารและซุ้มเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการจัดตั้งสำนักงานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 2182

   ประกาศรับสมัคร (click)