รับสมัครงาน/ทำงานระหว่างเรียน

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 21 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ รวม 123 อัตรา
ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ (click)