ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย ชูบุ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย ชูบุ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น (Chubu University, Nagoya, Japan)

โดยได้ รับเกียรติจาก Dr. Ishihara Osamu, President of Chubu University มาให้การต้อนรับ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง และนำเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ (click)