สคช.จับมือ9มทร.พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สู่ความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน

มติชน ฉบับวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560-
สคช.จับมือ 9 มทร.พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สู่ความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือสคช. ดำเนินงานบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาศักยภาพยกระดับสมรรถนะบุคลากร ล่าสุดจับมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 สถาบัน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักศึกษา
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือสคช. ดำเนินงานบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาศักยภาพยกระดับสมรรถนะบุคลากร ล่าสุดจับมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 สถาบัน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักศึกษา เพื่อความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน นับเป็นการ บูรณาการการทำงานคู่ขนานกับภาคการศึกษา ซึ่งเป็นต้นน้ำ ของการผลิตผู้เรียนสู่โลกของการทำงาน
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเปิดเผยความสำคัญของการเดินหน้าทำงานครั้งนี้ ว่า “สคช. จับมือกับ 9 มทร. พัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักศึกษา เพื่อความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน สร้างความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการนำมาตรฐานสมรรถนะปรับเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ เป็นอีกก้าวที่ สคช. ตอกย้ำการทำงานอย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วน”
ด้าน ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กล่าวถึงสิ่งสำคัญในการพัฒนาจากผู้เรียนตอบโจทย์โลกของตลาดอาชีพว่า “เราผลิตนักศึกษาไม่ใช่เพียงเพื่อใบปริญญา แต่นักศึกษาควรมีทักษะ มีมาตรฐานอาชีพที่เค้าจะได้สามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานได้ ซึ่งความร่วมมือระหว่าง สคช. กับ อีก 9 มทร. คือก้าวย่างสำคัญของการพัฒนาคน จากต้นน้ำคือภาคการศึกษา ให้มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตลาดอาชีพต้องการ โดยเฉพาะด้านไอทีและภาษา ซึ่งปัจจุบันจะแข่งขันกับทั่วโลกได้ สองสิ่งนี้สำคัญยิ่ง”
ทั้งนี้ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยเน้นร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการต่อกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทยในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) และความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (CEFR) ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพื้นที่ใกล้เคียง