ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Read more.
กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Read more.
กำหนดการและขั้นตอนการสรรหา การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Read more.
เปิดรับนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
Read more.

ข่าวประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Read more.
รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
Read more.

ภาพข่าวจากสื่อ

มทร.กรุงเทพ ร่วมมือ เมียนมาร์ จัดการศึกษา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
Read more.
ราชมงคลรุงเทพ ลงนามความร่วมมือเมียนมาร์ : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันพฤศจิกายนที่ 23 พฤศจิกายน 2560
Read more.
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือ Myanmar Noble College : หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
Read more.
ราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือกับ เมียนมาร์ : หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
Read more.