ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือวิธีการพิมพ์ใบ Pay-In และวิธีการบันทึกประวัตินักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือวิธีการพิมพ์ใบ Pay-In และวิธีการบันทึกประวัตินักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้ คู่มือวิธีการพิมพ์ใบ Pay-In (Click)
Read more.

ข่าวประกาศ

ผลคัดเลือกผู้บริหารจัดการจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง
ประกาศผลคัดเลือกผู้บริหารจัดการจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ประจำซุ้มเครื่องดื่ม พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ
Read more.
รับสมัครคัดเลือกผู้บริหารจัดการจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้บริหารจัดการจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ประจำซุ้มเครื่องดื่มพื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ
Read more.
รับสมัครงาน/ทำงานระหว่างเรียน
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 21 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ รวม 123 อัตรา
Read more.

ภาพข่าวจากสื่อ

สคช.จับมือ9มทร.พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สู่ความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน
มติชน ฉบับวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560- สคช.จับมือ 9 มทร.พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สู่ความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือสคช. ดำเนินงานบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาศักยภาพยกระดับสมรรถนะบุคลากร ล่าสุดจับมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 สถาบัน
Read more.
‘เงาอดีต’จาก’จักรเย็บผ้า’เบื้องหลังชุดสวย’ยึดโยงปัจจุบัน’
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ – ฉบับวันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นผู้ช่วยการตัดเย็บ อยู่เบื้องหลังชุดเสื้อผ้าสวยเก๋เท่หลากดีไซน์มา โดยตลอด สำหรับ “จักรเย็บผ้า” ซึ่งจักรเย็บผ้า สีดำ ตัวหนักๆ ขับเคลื่อนฝีจักรด้วยแรงโยกจากขา เป็นหนึ่งในรูปแบบจักรยุคแรก ก่อนพัฒนาเป็นจักรคอมพิวเตอร์ ให้ความสะดวกสบายและมีรูปแบบการใช้งานหลากหลายเพิ่มขึ้นแต่กระนั้น..”จักรยุคเก่า”
Read more.
วิชั่นสถาบันการบิน’มทร.กรุงเทพ’
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ – ฉบับวันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 วิชั่นสถาบันการบิน’มทร.กรุงเทพ’มองถึงความได้เปรียบในการแข่งขันและขีดความสามารถระดับประเทศของไทยสะท้อนจากรายได้ต่อหัวประชากรเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยยังคงติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
Read more.
มทร.กรุงเทพเปิดค่ายภาษาอังกฤษปีที่ 8
หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก – ฉบับวันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2559 ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษาของนักศึกษา 7 คณะ และ 1 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
Read more.