ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
Read more.
ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดังนี้ ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และเรื่อง กรอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการบริหาร รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น กรอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการบริหาร
Read more.
เปิดรับสมัคร อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 7 – 15 พฤศจิกายน 2560 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา
Read more.

ข่าวประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกบัณฑิตเพื่อเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตน
Read more.
รายชื่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร
รายชื่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยรถจะออกเดินทางจากหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ เวลา 04.00 น. โดยมีรายชื่อดังนี้ รายชื่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วันที่ 15 พฤศจิกายน
Read more.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา สอบถามได้ที่ กองบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 7030 ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา
Read more.
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณอาคาร 23 (อาคารปฏิบัติการช่างพิมพ์)
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณอาคาร 23 (อาคารปฏิบัติการช่างพิมพ์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 2182  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า
Read more.

ภาพข่าวจากสื่อ

ราชมงคลกรุงเทพ ร่วมมือ มหาวิทยาลัย อินโดฯ : หนังสือพิมพ์มติชน วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
Read more.
ดร.สุกิจ นิตินัย จับมืออินโดฯ UNIVERSITAS STIESIA SURABAYA : หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
Read more.
ดร.สุกิจ นิตินัย MOU กับ UNIVERSITAS STIESIA SURABAYA : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
 
Read more.
เด็กอาชีวะไทยกวาดเหรียญเวทีโลก : หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
Read more.