รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทัวไป และผู้ปฏิบัติงานบริหาร

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๓ ตำแหน่ง คือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทัวไป และผู้ปฏิบัติงานบริหาร […]

ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ ร้านค้าที่ 7

ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ ร้านค้าที่ 7 ประเภทสินค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่ม ผลไม้ และขนม รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 2182 ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกรุงเทพ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเรื่อง การรับสมัคร กระบวนการสรรหา คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การกลั่นกรอง ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เว้นวันหยุดราชการ) มีรายละเอียดและเอกสารแนบ ดังนี้ 1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 2.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง คุณสมบัติของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 3.ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 4.ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 5.ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 6.หลักเกณฑ์การกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

กำหนดจัดพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๐

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดจัดพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดวังตะเคียนทอง […]

เปิดรับสมัครผู้สนใจเปิดประมูลพื้นที่บางส่วนของอาคาร 23 (อาคารปฏิบัติการช่างพิมพ์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้สนใจเปิดประมูลพื้นที่บางส่วนของอาคาร 23 (อาคารปฏิบัติการช่างพิมพ์) เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า […]

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 39 อัตรา […]

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารประจำโรงอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ ร้านค้าที่ ๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสินทรัพย์ โทร 02-287 9600 ต่อ 2182 ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ (click)  

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้จัดการหอพัก

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้จัดการหอพัก จำนวน 1 อัตราประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้จัดการหอพัก จำนวน 1 อัตรา เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 7 ชั้น 1 ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ (click)

ผลคัดเลือกผู้บริหารจัดการจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง

ประกาศผลคัดเลือกผู้บริหารจัดการจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ประจำซุ้มเครื่องดื่ม พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ […]

รับสมัครคัดเลือกผู้บริหารจัดการจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้บริหารจัดการจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ประจำซุ้มเครื่องดื่มพื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ […]